Giao diện Windows 8 cho Windows 7


Giao diện Windows 8 cho Windows 7

Gói giao diện Windows 8 cho Windows 7 lần này gồm có những phần sau:
  • Giao diện Windows
  • Hình đại diện của người dùng dưới thanh taskbar
  • Giao diện Aero với chế độ thay đổi màu tự động
  • Hình nền desktop
  • Màn hình đăng nhập
  • Màn hình khởi động
Bạn có thể tải gói giao diện Windows 8 cho Windows 7 ở đây:
Download:
  http://www.deviantart.com/download/213991986/8_skin_pack_2_0_by_hameddanger-d3jel9u.zip
Windows 8 skin pack for Windows 7
Windows 8 skin pack for Windows 7
Lưu ý cần phải tạo điểm phục hồi bằng System Restore trước khi cài đặt gói giao diện. Chúc các bạn thành công.
Theo windows8update


0 nhận xét

Leave a Reply

luon luon lang nghe, luon luon thau hieu!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Edit 2010 IITSky All rights reserved Designed by SimplexDesign